Junschükönpaar 2004 J.Böckmann + M.Brüggemann, Stakönpaar 2004 N.Größbrink + St.Wischer, Kaiserpaar 2004-09 Ingrid Bockhoff + Andreas Welslau
Junschükönpaar 2004 J.Böckmann + M.Brüggemann, Stakönpaar 2004 N.Größbrink + St.Wischer, Kaiserpaar 2004-09 Ingrid Bockhoff + Andreas Welslau

2004 - Sam. 23.10.
23.Sta.schü.fest/Rathaus

AktualisierenDieses Fenster schließen